Živnosť vykonávaná v oblasti vedenie a spracovanie účtovníctva, zameraná na podvojné účtovníctvo PO a neziskových organizácií.

Živnosť vykonávaná v oblasti mzdová personalistika.

Živnosť vykonávaná v oblasti finančné analýzy, dane, podnikateľské zámery, ročné závierky a zúčtovania.

JU

Jednoduché účtovníctvo

Základom jednoduchého účtovníctva je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú. Jednoduché účtovníctvo nie je povinné pre žiaden okruh daňovníkov.

mesačný paušál sa oplatí pri väčšom množstve položiek

PU

Podvojné účtovníctvo

Pre malé aj stredné firmy. Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Rozsah sa mení v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH.

mesačný paušál pre stredné firmy

M

Mzdy a personalistika

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.

mesačný paušál pre firmy s viac ako 20 zamestnancami

DP

Daňové priznanie

Pomôžeme Vám krok po kroku s procesom podania daňového priznania, či ste fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba. Vysvetlíme Vám, čo potrebujete dokladovať. Rovnako, ako to funguje a aké nastavenie je pre Vás najlepšie. Priznanie správne vyplníme a vypočítame.

RZ

Ročné zúčtovanie

Ak ste popri zamestnaní aj podnikali, tak zamestnávateľ vám nemôže urobiť ročné zúčtovanie dane. Avšak jeho povinnosťou je vystaviť vám potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň a o daňovom bonuse.

PZ

Podnikateľský zámer

Pre úspešný rozbeh podnikania potrebujete plán firmy. Pomôžeme Vám s jeho nastavením. Vďaka plánu môžete nájsť investora pre svoje podnikanie, určíte si vďaka nemu priority a ukáže Vám jednotlivé detajly podnikania.

FA

Finančné analýzy

Vyrábame finančné analýzy ako EZU, štatistiky, intraštatistiky a výkazy. Analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Odhaľuje skryté rezervy.

VS

Výročná správa

Správa o hospodárskom výsledku spoločností, ktorú každoročne vydávajú firmy a je voľne dostupná všetkým akcionárom. Kvalitne zostavená výročná správa a jej prezentácia podávajú aj obraz o firme, o tom aká v skutočnosti je, ako jej možno dôverovať a ako s ňou možno počítať do budúcnosti

Cenovú ponuku Vám vyrátame a vystavíme aj na mieru. Neváhajte nás kontaktovať.